Безплатна доставка в цялата страна!
За въпроси и поръчки: 02/9523449
02/952 34 49
|
office@medicalcbd.bg

Канабидиол (CBD) срещу психоза

Канабидиол срещу психоза
Редица изследвания относно ефектите на канабидиола (CBD) – фитоканабиноид, влизащ в състава на растението канабис/индустриален коноп (Cannabis sativa), показват неговия потенциал за лечение и подобряване на състоянието при някои здравословни състояния, включващи: епилепсия, депресивни състояния, дистония, болест на Хънтингтън, възпалителни процеси, исхемия, диабет, рак и много други. [1] Освен тези лечебни свойства, този полезен фитоканабиноид е известен и с това, че може да оказва благоприятен ефект при различни състояния на психоза, като ефективно облекчава симптомите, придружаващи заболяването.

Антипсихотични свойства на канабидиола (CBD)

Учени изследват взаимодействията между тетрахидроканабинола (THC), друг фитоканабиноид, влизащ в състава на канабиса, и канабидиола (CBD) при здрави доброволци. Резултатите от проучването са доказателства, че CBD (канабидиола) не само облекчава чувството на безпокойство, но и намалява психотичните симптоми, причинени от тетрахидроканабинола (THC). [2]

Ново, наскоро направено проучване също потвърждава тези данни. [3] В допълнение към това, че CBD предотвратява психоактивните свойства на THC (тетрахидроканабинола), се наблюдава, че двата фитоканабиноида оказват противоположни ефекти по отношение на активирането на стриатума по време на словесното припомняне, което се оценява посредством функционално магнитно-резонансно изображение (fMRI).

Канабидиол (CBD) при шизофрения

Учени оценяват ефектите на CBD (канабидиола) при пациент с шизофрения. Те назначават лечение с фитоканабиноида при пациентка с хронична психоза, която получава неблагоприятни ефекти от традиционните антипсихотици. След четириседмично лечение пациентката има значително намаляване на психотични симптоми, които се оценяват чрез стандартизирани скали за оценка. Това проучване стимулира предприемането на рандомизирани контролирани клинични изпитвания. [4]

Понастоящем са проведени три рандомизирани контролирани проучвания (RCT), които оценяват терапевтичните ефекти на канабидиола (CBD) при пациенти с шизофрения. Първото двойно-сляпо проучване включва 39 пациенти, лекувани или със CBD (800 mg /ден; n = 20), или с антипсихотичното лекарство амисулприд (800 mg /ден ; n = 19) в продължение на 4 седмици. Двете лекарства водят до сходно намаляване на психотичните симптоми, но в групата на канабидиола (CBD) се наблюдават значително по-малко странични ефекти.

В другите две проучвания, CBD (канабидиолът) се прилага като адювантна терапия в продължение на 6 седмици, като е включена и плацебо контролна група. Резултатите показват, че лечението със CBD помага за значително намаляване на симптомите в сравнение с плацебо групата.

Анксиолитичен ефект на канабидиола (CBD)

Доказано е, че за да може канабидиолът да окаже това свое свойство е изключително важна неговата правилна дозировка. Тази особеност на доза-реакция се наблюдава при изследване на здрави доброволци, подложени на безпокойство, предизвикано от симулацията за говорене пред аудитория, както и от реални условия на ситуацията. [5-6] При първата ситуация, доброволците трябва да говорят няколко минути пред видеокамера, докато във втората всеки от тях се изправя пред група други участници в изследването. И в двете ситуации прилагането на 300 mg канабидиол (CBD) се свързва със значително намаляване на симптомите на тревожност, но този ефект не се наблюдава при по-ниски или по-високи дози.

Същият модел на реакция е наблюдаван и при предклинични тестове, които използват други модели, включващи стимулирано чувство на безпокойство, когнитивно увреждане и поведение, подобно на шизофрения. Откритията предполагат, че терапевтичните ефекти на CBD (канабидиола) зависят от различните ефективни дози за всяко състояние. [6]

Канабидиол (CBD) срещу психоза при Паркинсон

Изглежда, че антипсихотичният ефект на канабидиола (CBD) не се ограничава само до пациенти с шизофрения. Антипсихотичните ефекти на този фитоканабиноид при приложение от 150 до 400 mg /ден са наблюдавани при пациенти с болестта на Паркинсон, които са имали психотични симптоми в продължение на поне 3 месеца. Техните симптоми не се поддават на лечение чрез намаляване на дозата на лекарствата срещу заболяването. [7] В това проучване се наблюдава намаляване на психотичните симптоми, в допълнение към значително подобряване на цялостните физически функции след започване на терапия с канабидиол.

Проучването също така проправя път за провеждането на двойно сляпо, плацебо контролирано, рандомизирано проучване на групи пациенти с Паркинсон. Назначеното им лечение включва две дози CBD (75 и 300 mg / ден) в продължение на 6 седмици. В опит да се оцени дали CBD (канабидиолът) е ефективен и при други симптоми на Паркинсон, пациенти с деменция или психотични симптоми са изключени от проучването, за да се избегне влиянието на психотичните симптоми. Резултатите показват, че канабидиолът (CBD) предизвиква значително подобрение на функционирането при ежедневните дейности, както и на състоянието „бързо движение на очите“ (rapid eye movement) по време на сън. [8]

Важно е да се отбележи, че канабидиолът (CBD) оказва множество полезни ефекти върху централната нервна система, които могат да имат решаваща роля във фармакотерапията на двигателните и немоторните ефекти при болестта на Паркинсон. Доказано е, че този канабиноид има невропротективни свойства, като засилва разграждането на стари/ повредени клетъчни компоненти чрез подсилване на автофагичната активност. [1] Освен това, CBD (канабидиолът) упражнява антиоксидантно действие, стимулира неврогенезата, регулира настроението и съня, подобрява познавателната и двигателната активност. [8]

Механизми на действие

Специфичните фармакологични механизми, които са в основата на антипсихотичното действие на канабидиола (CBD), не са напълно изучени, тъй като изглежда, че това съединение оказва ефект върху невротрансмитерните системи по различни начини. [8] Например, CBD инхибира обратното захващане и разграждане на анандамида, на което се дължат част от неговите свойства. Анандамидът представлява ендоканабиноид, чийто високи нива в гръбначно-мозъчната течност водят до намаляване на психотичните симптоми. [9]

Други механизми, които биха могли да изяснят антипсихотичното действие на канабидиола, включват способността му да повишава хипокампалната неврогенеза и неврозащитата посредством взаимодействието му с „5HT1A“, „GPR55“ и „TRPV1“ рецепторите в човешкия организъм, както и неговите антиоксидантни и противовъзпалителни свойства. [10]

Източници:

1. Crippa JA, Guimarães FS, Campos AC, Zuardi AW. Translational investigation of the therapeutic potential of cannabidiol (CBD): toward a new age. Front Immunol. 2018;9:2009.

2. Zuardi AW, Shirakawa I, Finkelfarb E, Karniol IG. Action of cannabidiol on the anxiety and other effects produced by delta 9-THC in normal subjects. Psychopharmacol. 1982;76:245-250.

3. Zuardi AW, Morais SL, Guimarales FS, Mechoulam R. Antipsychotic effect of cannabidiol. J Clin Psychiatry. 1995;56:485-486.

4. Linares I, Zuardi AW, Pereira LC, et al. Cannabidiol presents an inverted U-shaped dose-response curve in a simulated public speaking test. Braz J Psychiatry. 2019;41:9-14.

5. Zuardi AW, Rodrigues NP, Silva AL, et al. Inverted U-shaped dose-response curve of the anxiolytic effect of cannabidiol during public speaking in real life. Front Pharmacol. 2017;8:259.

6. Zuardi AW, Crippa JÁ, Hallak JE, et al. Cannabidiol for the treatment of psychosis in Parkinson disease. J Psychopharmacol. 2009;23:979-983.

7. Crippa JA, Hallak JE, Zuardi AW, et al. Is cannabidiol the ideal drug to treat non-motor Parkinson disease symptoms? Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci. 2019;269:121-133.

8. Zuardi AW, Crippa JA, Hallak JE, et al. A critical review of the antipsychotic effects of cannabidiol: 30 years of a translational investigation. Curr Pharma Des. 2012;18:5131-5140.

9. Bhattacharyya S, Morrison PD, Fusar-Poli P, et al. Opposite effects of delta-9-tetrahydrocannabinol and cannabidiol on human brain function and psychopathology. Neuropsychopharmacol. 2010;35:764-774.

10. https://www.psychiatrictimes.com/view/understanding-relationship-between-cannabidiol-and-psychosis-clinical-issues


Напиши коментар

preloader