Безплатна доставка в цялата страна!
За въпроси и поръчки: 02/9523449
02/952 34 49
|
office@medicalcbd.bg

Канабидиол (CBD) – терапевтични ефекти при епилепсия

канабидиол при епилеспсия

Какво представлява епилепсията?

Епилепсията представлява заболяване, засягащо централната нервна система (ЦНС). При това заболяване се нарушават функциите на мозъчната дейност, което води до припадъци/пристъпи или периоди на необичайно поведение, като липса на осъзнатост. Симптомите на пристъпите могат да включват: временно объркване, неконтролируемо треперене на ръцете и краката, загуба на съзнание, обръщане на очите нагоре и дори да доведат до гълтане на езика. Припадъците са симптом на епилепсията, но не всички хора, които получават гърчове, имат това заболяване. [1]

Не е налично лечение, което да предотвратява епилептичните пристъпи. Има единствено лекарствени средства за ограничаване на интензитета им, като тези лекарства не винаги са ефективни. Всъщност, една трета от пациентите с епилепсия не успяват да се преборят с пристъпите дори след лечение с две или повече предписани антиепилептични лекарства (АЕЛ).

През последните няколко десетилетия са разработени повече от 20 нови лекарствени продукти за предотвратяване на епилептичните пристъпи, но въпреки това няма особена промяна в процента на пациенти с неконтролирани припадъци. Епилептиците, които са резистентни към АЕЛ, имат по-висок риск от усложнения и внезапна смърт вследствие на заболяването. Употребата на множество антиепилептични лекарства води и до появата на значителни странични ефекти. Във тази връзка е необходимо разработването на по-добро, по-безопасно и по-ефективно лечение. [2]

Какви са ползите от употребата на CBD/конопено масло при епилепсия?

През последните няколко години, лечебните свойства на канабидиола (CBD) представляват все по-голям интерес. Редица изследователски проучвания предоставят сериозни доказателства относно безопасността от неговата употреба и предимствата на неговите антиконвулсивни свойства. Сред фитоканабиноидните* (съединения, срещащи се в растението канабис /индустриален коноп), канабидиолът дава най-обещаващи резултати при терапията на резистентна към лечение епилепсия. [3]

CBD е непсихоактивно съединение, което притежава антиконвулсивни, аналгетични, успокоителни, антиеметични, имуномодулиращи, противовъзпалителни, невропротективни и антитуморни свойства. [4] [5] [6] Този фитоканабиноид има много слаб афинитет към „CB1“ и „CB2“ рецепторите*, съответно неговата антиконвулсивна активност, при клинично значими концентрации, се счита за медиирана от други механизми. [7] [8] [9] Тези механизми вероятно включват функционален агонизъм* или антагонизъм* на някои 7-трансмембранни структури/рецептори*, йонни канали и невротрансмитери* (участващи в сигналните пътища), като по този начин спомага за оптималната регулация на функциите в организма и предпазва нервната система от увреждане. [8-19]

Последните проучвания предполагат, че антиконвулсивната активност на CBD може да се дължи на ролята му в обратното захващане на аденозина (което повишава неговите нива) и антагонизма му спрямо G-протеин свързания рецептор “GPR55“ (чиято активност се свързва с редица заболявания). [20]

Невротрансмисия-канабидиол
Невротрансмисия-канабидиол
Известно е, че при епилепсията възниква дисбаланс в невротрансмисията* между допаминергичните и серотонергичните системи и между пресинаптичните GABA-ергични системи (хипоактивност) и глутаминомерни системи (хиперактивност). [21]

Антиепилептичният механизъм на CBD не е напълно изяснен и се смята, че се медиира чрез инхибиране на прекомерната глутаматергична невротрансмисия (която води до неврологични заболявания), чрезмеханизми, независими от канабиноидните рецептори.[22]

Проучвания относно ефекта на канабидиола (CBD) при епилепсия и епилептични пристъпи.

Проучвания за канабидиол
Проучвания за канабидиол
През май 2017 г. в изданието на „Нов английски журнал по медицина“ е публикувано двойно-сляпо, плацебо-контролирано проучване, проведено от Девински (Devinsky) et al. Общо 120 пациенти със синдром на Драве (Dravet) са разпределени на случаен принцип да приемат в допълнение към стандартното си антиепилептично лечение или плацебо, или пречистен CBD перорален разтвор („Епидиолекс“) в доза 20 мг/кг /д. В проучването са включени деца и юноши, които са на възраст от 2 до 18 години и чиито припадъци не се контролират от антиепилептичния им режим на лечение. Резултатите показват, че процентът на конвулсивните припадъци намалява с 43% при групата, приемала препарата със CBD и с 27% при плацебо групата. Процентът на пациентите, които са се освободили от припадъците е 5% при CBD – групата и 0% при плацебо групата. [23] [24]

Наскоро е проведено американско проучване, включващо 12 деца със синдром на “Dravet”, което изследва употребата на канабис, съдържащ голямо количество CBD, при педиатрично лечение на резистентна епилепсия. При 11% от децата не се наблюдават епилептични пристъпи по време на тримесечното изпитване. Сред 12-те пациенти със синдром на “Dravet”, 42% съобщават за над 80% намаляване на пристъпите. [25]

През март 2018г. се провежда рандомизирано, двойно-сляпо, плацебо-контролирано проучване в 24 клинични обекта в САЩ, Холандия и Полша. [26] Целта на това изследване е да се проучи добавъчният ефект на препарат с пречистен канабидиол („Епидиолекс“) за предотвратяване на пристъпите при 171 пациенти със синдром на “Lennox-Gastaut”, които са резистентни към предписани антиепилептични лекарства. Пациентите са разпределени на случаен принцип да получават ежедневно или препарат със CBD, или плацебо в продължение на 14 седмици. Резултатите показват намаляване на месечните пристъпи с 43,9% в CBD-групата срещу 21,8% в плацебо групата.

Кунха М. (Cunha J.M.) и негови сътрудници от Университета по фармация в Йерусалим, Израел, провеждат проучване относно ефекта на канабидиола при епилепсия. Във фаза 2 на изследването, 15 пациенти, страдащи от вторична епилепсия, са разделени на случаен принцип в две групи. Всеки пациент получава при двойно-сляпа процедура по 200-300 мг/д CBD или плацебо. Лечението продължава през период от 4 и половина месеца. По време на експеримента пациентите продължават да приемат предписаните им антиепилептични лекарства, въпреки че те не оказват влияние върху заболяването. Резултатите показват, че 4 от 8-те пациенти с прием на CBD са почти без конвулсивни кризи през целия период на експеримента, а 3-ма други пациенти демонстрират частично подобрение в клиничното си състояние. Клиничното състояние на пациентите с плацебо остава непроменено, като състоянието само на 1 от пациенте показва леко подобрение. [27]

Благоприятният ефект от приема на конопено (CBD) масло за облекчаване на симптомите на епилепсията е потвърден от множество научни данни. Конопеното масло със CBD (канабидиол) не само може да повлияе положително здравословното състояние на хора, страдащи от това заболяване, но тъй като притежава широк спектър от полезни свойства, представлява чудесно природно средство за поддържане на здравословен начин на живот.

Речник:

*Фитоканабиноиди – Това са съединения, естествено присъстващи в състава на канабиса/конопеното растение. Фитоканабиноидите могат да взаимодействат с човешката ендоканабиноидна система, като по този начин да участват в регулирането на редица процеси в организма.

*Рецептори „CB1” и „CB2“ – Рецептори на ендоканабиноидната система, които участват в поддържането на различни функции и системи в човешкия организъм.

*7-трансмембранни структури/рецептори – Известни са също като „G-протеин свързани рецептори“ и представляват интегрални мембранни протеини. Тези рецептори медиират по-голямата част от човешките физиологични отговори към въздействието на различни хормони, невротрансмитери и външни стимулатори и така имат голям потенциал като терапевтични мишени за широк спектър от заболявания.

*Невротрансмитер – Сигнална молекула на нервната система.

*Невротрансмисия – Процес, при който сигналните молекули (невротрансмитерите) се освобождават от един неврон и се свързват към рецепторите на друг.

*Агонист – Вещество, което се свързва с определен рецептор и го активира.

*Антагонист – Вещество, което се свързва с определен рецептор и инхибира/блокира неговата активност.

Източници:

1. https://www.projectcbd.org/epilepsy-seizure-disorders
2. https://www.projectcbd.org/medicine/epilepsy-endocannabinoids-and-phytocannabinoids
3. Cilio, M. R., Thiele, E. A., & Devinsky, O. (2014). The case for assessing cannabidiol in epilepsy. Epilepsia, 55(6), 787–790. doi:10.1111/epi.12635 
4. Reddy DS, Golub VM. The pharmacological basis of cannabis therapy for epilepsy. J Pharmacol Exp Ther. 2016;357:45–55. ]
5. Rosenberg EC, Tsien RW, Whalley BJ, Devinsky O. Cannabinoids and epilepsy. Neurotherapeutics. 2015;12:747–68.
6. Benbadis SR, Sanchez-Ramos J, Bozorg A, et al. Medical marijuana in neurology. Expert Rev Neurother. 2014;14:1453–65.
7. Blair RE, Deshpande LS, DeLorenzo RJ. Cannabinoids: is there a potential treatment role in epilepsy? Expert Opin Pharmacother. 2015;16:1911–4.
8. Friedman D, Devinsky O. Cannabinoids in the treatment of epilepsy. N Engl J Med. 2015;373:1048–58.
9. Bisogno T, Hanus L, De Petrocellis L, et al. Molecular targets for cannabidiol and its synthetic analogues: effect on vanilloid VR1 receptors and on the cellular uptake and enzymatic hydrolysis of anandamide. Br J Pharmacol. 2001;134:845–52.
10. .Carrier EJ, Auchampach JA, Hillard CJ. Inhibition of an equilibrative nucleoside transporter by cannabidiol: a mechanism of cannabinoid immunosuppression. Proc Natl Acad Sci U S A. 2006;103:7895–900.
11. Thomas A, Baillie GL, Phillips AM, Razdan RK, Ross RA, Pertwee RG. Cannabidiol displays unexpectedly high potency as an antagonist of CB1 and CB2 receptor agonists in vitro. Br J Pharmacol. 2007;150:613–23.
12. De Petrocellis L, Ligresti A, Moriello AS, et al. Effects of cannabinoids and cannabinoid-enriched Cannabis extracts on TRP channels and endocannabinoid metabolic enzymes. Br J Pharmacol. 2011;163:1479–94.
13. Hill AJ, Jones NA, Smith I, et al. Voltage-gated sodium (NaV) channel blockade by plant cannabinoids does not confer anticonvulsant effects per se. Neurosci Lett. 2014;566:269–74.
14.  Iannotti FA, Hill CL, Leo A, et al. Nonpsychotropic plant cannabinoids, cannabidivarin (CBDV) and cannabidiol (CBD), activate and desensitize transient receptor potential vanilloid 1 (TRPV1) channels in vitro: potential for the treatment of neuronal hyperexcitability. ACS Chem Neurosci. 2014;5:1131–41.
15. Ibeas Bih C, Chen T, Nunn AV, et al. Molecular targets of cannabidiol in neurological disorders. Neurotherapeutics. 2015;12:699–730.
16. McPartland JM, Duncan M, Di Marzo V, Pertwee RG. Are cannabidiol and Δ(9) -tetrahydrocannabivarin negative modulators of the endocannabinoid system? A systematic review. Br J Pharmacol. 2015;172:737–53.
17. Gaston TE, Friedman D. Pharmacology of cannabinoids in the treatment of epilepsy. Epilepsy Behav. 2017;70(Pt B):313–8.
18. Rong C, Lee Y, Carmona NE, et al. Cannabidiol in medical marijuana: research vistas and potential opportunities. Pharmacol Res. 2017;121:213–8
19. Thompson CH, Kearney JA. Cannabidiol mellows out resurgent sodium current. Epilepsy Curr. 2016;16:399–401.
20. Bialer M, Johannessen SI, Levy RH, Perucca E, Tomson T, White HS. Progress report on new antiepileptic drugs: a summary of the Thirteenth Eilat Conference on New Antiepileptic Drugs and Devices (EILAT XIII) Epilepsia. 2017;58:181–221.
21. Werner, F.-M., & Coveñas, R. (2017). Classical neurotransmitters and neuropeptides involved in generalized epilepsy in a multi-neurotransmitter system: How to improve the antiepileptic effect? Epilepsy & Behavior, 71, 124–129. doi:10.1016/j.yebeh.2015.01.038
22. Hausman-Kedem, M., Menascu, S., & Kramer, U. (2018). Efficacy of CBD-enriched medical cannabis for treatment of refractory epilepsy in children and adolescents – An observational, longitudinal study. Brain and Development, 40(7), 544–551. doi:10.1016/j.braindev.2018.03.013 
23. Devinsky, O., Cross, J.H., and Wright, S. Trial of cannabidiol for drug-resistant seizures in the Dravet syndrome. N Engl J Med. 2017; 377: 699–700
24. https://www.clinicaltherapeutics.com/article/S0149-2918(18)30325-4/fulltext
25. Porter BE, Jacobson C. Report of a parent survey of cannabidiol‐enriched cannabis use in pediatric treatment‐resistant epilepsy. Epilepsy Behav 2013;29:574–577.
26. Thiele, E.A. et al. Cannabidiol in patients with seizures associated with Lennox-Gastaut syndrome (GWPCARE4): a randomised, double-blind, placebo-controlled phase 3 trial. Lancet. 2018; 391: 1085–1096
27. Cunha J, M, Carlini E, A, Pereira A, E, Ramos O, L, Pimentel C, Gagliardi R, Sanvito W, L, Lander N, Mechoulam R: Chronic Administration of Cannabidiol to Healthy Volunteers and Epileptic Patients. Pharmacology 1980;21:175-185. doi: 10.1159/000137430


Напиши коментар

preloader